افزایش مشارکت و عملکرد بالای تیم‌ها حتی در زمان دورکاری

یکپارچگی سازمان و توانمندسازی کارکنان برای دستیابی به بالاترین سطح هماهنگی، تعهد و شفافیت

درخواست مشاوره

سیستمی برای افزایش عملکرد سازمان

 • اهداف

  همه افراد برای دستیابی به هماهنگی در اهداف سازمان بر اساس نتایج کلیدی کار می‌کنند.

 • برنامه ریزی

  تمام مراحل برنامه‌ریزی و پیگیری اهداف سازمانی را در یک سامانه واحد انجام دهید.

 • هماهنگی جلسات

  رشد کارکنان را تسهیل کنید و به سادگی برنامه زمان‌بندی و هماهنگی جلسات را فراهم کنید.

 • بازخورد

  به مدیران و کارمندان کمک کنید تا با بازخورد مداوم و ساختار یافته ، رشد کنند.

 • تحلیل

  تحلیل‌های خود را با توجه به اطلاعات عملکردی گذشته انجام دهید تا میزان خطا را کاهش دهید.

 • تحسین

  ارزش‌های اصلی سازمان را تقویت کنید و کارکنان را به پیروی از آنها تشویق کنید.

 • مدیریت شغل

  جابه‌جایی کارکنان را کاهش دهید و با شفاف کردن انتظارت به موفقیت آنها در شغل کمک کنید.

 • اسناد بالادستی

  خط‌مشی، خطوط قرمز و اسناد بالادستی لازم را در دسترس کارکنان قرار دهید.

 • مدیریت اشخاص

  استعدادهای برتر سازمان را با تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های دقیق آنها حفظ کنید.

هموار کردن راه موفقیت کارکنان

امروزه بهترین سازمان‌ها کارکنان خود را مجبور به بهترین عملکرد نمی‌کنند بلکه شرایط را برای بهترین عملکرد کارکنان فراهم می‌کنند، به این دلیل استفاده از هدف‌یاری بهترین گزینه برای سازمان‌های پیشرو می‌باشد.

 

اتفاق نظر مدیران منابع انسانی بر روی سیستم مدیریت عملکرد پیوسته

 • ۹۵%

  همراستا کردن اهداف کارکنان برای رشد سازمان بسیار ضروری است.

 • ۸۹%

  همراستایی اهداف نیازمند گفت‌و‌گو می‌باشد.

 • ۸۹%

  کارکنان بازخورد بیشتری از مدیران خود می‌خواهند.

 • ۸۶%

  تعهد کارکنان زمانی که بیشتر با مدیر خود صحبت می‌کند افزایش می‌یابد.

نظرات مشتریان

ویژگی ها و مزایا

 • سازمان چابک

  توانمند سازی سازمان به منظور تطبیق، یادگیری، تکرار و حرکت سریع‌تر به سمت اهداف

 • نتایج و انتظارات

  تیم‌ها انتظارات از خود را به شفافی می‌دانند و از نتایج کلیدی کارهای خود آگاه هستند.

 • مشارکت کارکنان

  با افزایش مشارکت کارکنان، آنها حس تعلق و هدفمندی در سازمان می‌کنند.

 • همیار مدیران

  با مدیران خود در سرپرستی و رهبری تیم و مشارکت کارکنان همیاری کنید.

 • عملکرد مستمر

  کارکنان خود را به صورت مستمر بر اساس اطلاعات و داده‌های زمانی مدیریت کنید

 • مدیریت تیم‌های دورکار

  به مدیران خود ابزار دیجیتال رهبری تیم‌ها در زمان دورکاری را بدهید.