• رمزنگاری پسورد
  • Proxy server
  • تایید شماره موبایل
  • تایید نام رایانه
  • ssl گواهی‌نامه
  • پنهان بودن نام شرکت
  • پایگاه داده شرکتی