تمام موبایل‌هایی که از نرم‌افزار مدیریت عملکرد هدفیاری استفاده می‌کنند باید توسط کاربر در ابتدا تایید شوند. بدین منظور در هنگام اولین ورود پیامک تایید شماره موبایل برای کاربر ارسال می‌شود بنابراین فقط موبایل‌هایی که ثبت شدند اجازه دسترسی به نرم‌افزار را دارند.