همکاری و تیم‌سازی کارکنان در انجام وظایف موجب افزایش بهره‌وری و روحیه کارکنان و همچنین موفقیت بیشتر در انجام امور می‌شود. کارکنان با یادگیری و تلفیق مهارت‌های فردی و شغلی به‌منظور افزایش همکاری و مشارکت به جای رقابت، بیش از پیش قادر به انجام موفق و موثر فعالیت‌های شغلی می‌شوند. بارها ثابت شده است که داشتن تیمی با اعضای بسیار با انگیزه، عملکرد بهتر و نتایج قابل قبول‌تری را نسبت به فعالیت‌های فردی به دنبال خواهد داشت. در این صورت فعالیت‌های شغلی در بازه زمانی کمتر انجام شده و اعضای تیم از مزایای مهارت‌های مختلف هر‌یک از اعضا استفاده می‌کنند.

بازخورد و تقدر از کارکنان نیروی محرکه‌ای است که انگیزه و انرژی کارکنان را بسیار افزایش می‌دهد و همچنین سبب افزایش بهره‌وری کارکنان شده و در بلند مدت زمینه ساز موفقیت و توسعه شرکت است. بازخورد و تقدیر سبب رشد شغلی کارکنان می‌شود و فرهنگی بر اساس ارزش‌های سازمانی در شرکت به وجود می‌آورد.

 

شفافیت در اهداف سازمان سبب همراستایی و هماهنگی سازمانی می‌شود. زمانی که اهداف سازمان شفاف باشند از تداخل اهداف و فعالیت‌های واحدهای مختلف سازمانی جلوگیری می‌شود و کارکنان بر تحقق مهمترین نیازهای سازمان تمرکز می‌کنند.

همراستایی در هر سازمانی کلمه کلیدی است. همراستایی و هماهنگی در سازمان چارچوبی برای تشخیص فعالیتهای مهم و غیر مهم به وجود می‌آورد.هماهنگی و همراستایی کارکنان با اهداف مدیریت سازمان سبب پیشروی سازمان در مسیر رشد و توسعه می‌شود. هماهنگی سازمانی سبب کاهش اتلاف وقت سازمان و انگیزه بخشی به کارکنان است. کارکنان تاثیر کارهای خود را بر تحقق اهداف سازمانی می‌بینند و با تعهد بیشتری نسبت به اهداف مدیریت سازمان کار می‌کنند. این فرایند سبب کنترل بهتر مدیریت بر روی فعالیت‌های سازمان در سطوح پایین‌تر می‌شود.

 

 

طبق تحقیقات انجام شده، عملکرد شرکت هایی که کار گروهی را ارتقا می دهند پنج برابر بیشتر از شرکت هایی است که به کار گروهی توجه نمی کنند. همکاری در داخل و بین یک تیم به معنای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ، زمان و سایر منابع به نفع همه افراد گروه است. وقتی افراد با هم کار می کنند ، هرکدام این فرصت را دارند که بهترین ایده ها و تلاش های خود را به گروه وارد کنند ، که در نهایت خلاقیت ایجاد می کند و بهره وری گروه را افزایش می دهد. هر گروه برای عملکرد بهتر به ارتباط مداوم با گروههای دیگر نیاز دارد. وقتی اتصال دائمی باشد ، سوال بی پاسخ نمی ماند و موانع و درگیری ها برطرف می شود.

در صفحه شرکت نرم افزار هدفیاری اطلاعات اولیه شرکت وجود دارد.اطلاعاتی از قبیل معرفی اولیه چارت سازمانی تاریخچه و افتخارات شرکت برای تمام کارکنان قابل دستیابی است. ویرایش اطلاعات فردی هم در این جا انجام می‌شود.

 

ساده‌ترین راه برای تقدیر از کارکنان این است که عملکرد آنها را زیر نظر بگیرید و در مورد عملکردهای عالی اظهار نظر کنید و آنها را به خاطر آن عملکرد مورد تشویق و تقدیر قرار دهید. پیشنهاد می‌شود مدیران برای ارتقای عملکرد کارکنان و پرورش ارزش‌های سازمانی در هفته عملکرد خوب در واحد و شرکت را معرفی و مورد تقدیر و تشویق قرار دهند.

سامانه هدفیاری بهترین بستر برای افزایش همکاری بین کارکنان در شرکت است. کارکنان خود را در قالب یک تیم تصور می‌کنند و برای تحقق اهداف تیم خود تلاش می‌کنند. اگر یک نفر در تیم به هر علتی نتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد نمود آن بر موفقیت کل تیم مشخص می‌شود از اینرو مدیر و همکاران او در انجام دادن وظایف او کمک می‌کنند تا تیم به اهداف خود دست یابد.

مدیرعامل مهمترین اهداف سازمان را تعیین می‌کند. در راستای آن اهداف مدیران میانی اهداف واحدهای خود را مشخص می‌کنند. و سپس کارمندان بر اساس اهداف واحد سازمانی خود اهداف کاری خود را تنظیم می‌کنند. در این فرایند اهداف مدیرعامل به اهداف همه کارکنان سازمان تبدیل می‌شود. در این فرایند همه کارکنان متوجه اهمیت و نقش خود در تحقق مهم‌ترین اهداف سازمانی می‌شوند.

 

انتقال موفق و متناسب برنامه‌ها به کارکنان

سامانه هدفیاری بهترین راه برای همراستایی اهداف سازمان با فعالیت‌های روزانه کارکنان است. با این سامانه مدیرعامل اهداف مهم خود را به صورت شفاف تعیین می‌کند مدیران میانی اهداف واحدهای خود را تعیین و بر اساس این اهداف کارکنان اهداف خود را انتخاب می‌کنند. مدیریت در هر لحظه بر انجام شدن فعالیتهای ضروری و تحقق اهداف آگاهی و کنترل دارد. سیستم نمره دهی به کارکنان و تقدیر از کارکنان برتر سبب افزایش تعهد کارکنان به اهداف سازمانی می‌شود.

سامانه هدفیاری این امکان را به شما می‌دهد تا از کارکنان به بهترین شکل تقدیر کنید. کارکنان برگزیده بر اساس ارزش‌ مورد نظر مدیریت به همگان معرفی می‌شود که این عامل سبب تقویت فرهنگ سازمانی می‌شود. بازخوردهای هفتگی در سامانه هدفیاری نشان دهنده توجه مدیران به کارکنان و شبب تعهد کارکنان به برنامه‌های شرکت می‌شود.

اطلاعات کارکنان را به صورت محرمانه از مدیران جمع‌آوری کنید.

بینش عملیاتی نسبت به بهینه کردن فعالیت‌های سازمانی خود بدست آورید.
بررسی لحظه‌ای هر قسمت از برنامه عملیاتی
بررسی عملکرد فرد، تیم و دپارتمان