همکاری و تیم‌سازی کارکنان در انجام وظایف موجب افزایش بهره‌وری و روحیه کارکنان و همچنین موفقیت بیشتر در انجام امور می‌شود. کارکنان با یادگیری و تلفیق مهارت‌های فردی و شغلی به‌منظور افزایش همکاری و مشارکت به جای رقابت، بیش از پیش قادر به انجام موفق و موثر فعالیت‌های شغلی می‌شوند. بارها ثابت شده است که داشتن تیمی با اعضای بسیار با انگیزه، عملکرد بهتر و نتایج قابل قبول‌تری را نسبت به فعالیت‌های فردی به دنبال خواهد داشت. در این صورت فعالیت‌های شغلی در بازه زمانی کمتر انجام شده و اعضای تیم از مزایای مهارت‌های مختلف هر‌یک از اعضا استفاده می‌کنند.

طبق تحقیقات انجام شده، عملکرد شرکت هایی که کار گروهی را ارتقا می دهند پنج برابر بیشتر از شرکت هایی است که به کار گروهی توجه نمی کنند. همکاری در داخل و بین یک تیم به معنای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ، زمان و سایر منابع به نفع همه افراد گروه است. وقتی افراد با هم کار می کنند ، هرکدام این فرصت را دارند که بهترین ایده ها و تلاش های خود را به گروه وارد کنند ، که در نهایت خلاقیت ایجاد می کند و بهره وری گروه را افزایش می دهد. هر گروه برای عملکرد بهتر به ارتباط مداوم با گروههای دیگر نیاز دارد. وقتی اتصال دائمی باشد ، سوال بی پاسخ نمی ماند و موانع و درگیری ها برطرف می شود.

سامانه هدفیاری بهترین بستر برای افزایش همکاری بین کارکنان در شرکت است. کارکنان خود را در قالب یک تیم تصور می‌کنند و برای تحقق اهداف تیم خود تلاش می‌کنند. اگر یک نفر در تیم به هر علتی نتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد نمود آن بر موفقیت کل تیم مشخص می‌شود از اینرو مدیر و همکاران او در انجام دادن وظایف او کمک می‌کنند تا تیم به اهداف خود دست یابد.