طبق تحقیقات انجام شده، عملکرد شرکت هایی که کار گروهی را ارتقا می دهند پنج برابر بیشتر از شرکت هایی است که به کار گروهی توجه نمی کنند. همکاری در داخل و بین یک تیم به معنای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ، زمان و سایر منابع به نفع همه افراد گروه است. وقتی افراد با هم کار می کنند ، هرکدام این فرصت را دارند که بهترین ایده ها و تلاش های خود را به گروه وارد کنند ، که در نهایت خلاقیت ایجاد می کند و بهره وری گروه را افزایش می دهد. هر گروه برای عملکرد بهتر به ارتباط مداوم با گروههای دیگر نیاز دارد. وقتی اتصال دائمی باشد ، سوال بی پاسخ نمی ماند و موانع و درگیری ها برطرف می شود.