گزارش‌های مصور جهت انتقال بهتر اطلاعات بدست آمده در فرایند انجام کار استفاده می‌شود.