صفحه ورود به نرم‌افزار برای تمام شرکت‌ها، یکسان است، این صفحه فقط شامل نام کاربری و پسورد می‌باشد. این صفحه ورود امنیت اطلاعات سایت را افزایش می‌دهد.