کلمه ssl مخفف عبارت Secure Socket Layer به معنای “لایه امن پروتکل ” است. ssl یک تکنولوژی امنیتی است که از آن برای رمزگذاری اطلاعات بین دستگاه شما و سرور استفاده می شود و تضمین می کند که اطلاعات شما در طول مسیر انتقال امن خواهد بود.